Sulgeb suured ja vaikesed, Põltsamaa vald tahab suured ja väiksed ühte patta panna - Tartu Postimees

Alates Tänaseks on üle Eesti sulgetud juba üheksa suurt ühiselamu tüüpi asutust, kolm ootavad veel oma järge. Korteris elab perena kuus inimest, kellel on ööpäevaringselt toeks tegevusjuhendaja. Väike-Maarja vallavalitsus sulgeb avalikud mänguväljakud ja discgolfipargid Maja ehitatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ja riigi toetusel.

Sulgeb suured ja vaikesed

Väike-Maarja vallavalitsus sulgeb avalikud mänguväljakud ja discgolfipargid Kesküla sõnutsi kehtib keeld vallale kuuluvate mänguväljakute ja kettagolfiradade kohta. Matkaradadel on viibida lubatud, kuid sealgi tuleb kinni pidada peaministri korraldusest. Üle kahe inimesega rühmadesse koguneda ei tohi ja teineteisega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahet. Palun suhtuge eriolukorra piirangutesse mõistvalt, see on meie kõigi huvides," rõhutas Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla.

Sulgeb suured ja vaikesed

Kõikidesse avalikele mänguväljakutele ja discgolfiradadele Sulgeb suured ja vaikesed ka vastavad teavitused. Spordientusiastina teab Kesküla, kui oluline on tervel inimesel viibida värskes õhus.

Sulgeb suured ja vaikesed

Vallavalitsus korraldab reedest pühapäevani valla erinevates piirkondades ka patrullid inimeste kogunemiste ärahoidmiseks. Liikumisvabaduse piirangud kehtestatakse, sest viiruse leviku risk on väga kõrge ja seetõttu on praeguses suure nakatunute arvuga olukorras proportsionaalne piirata isikute liikumist ja koosviibimist. Liikumisvabaduse piirang on vajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID haigust põhjustava viiruse levikut.

Sulgeb suured ja vaikesed

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel on võimalik rakendada korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt eurot.

Sulgeb suured ja vaikesed

Väike-Maarja vald - Pikk 7.