Ulekaalulised ja uhised probleemid

Valides värske kala, linnuliha või liha väiksemates kogustes ning kasutades toidu valmistamiseks rohkem köögivilju, saab tegelikult odavama söögi, kui ostes poest valmistooteid ja saiakesi. Kui kooli söögivahetunni aeg on liiga lühike, võib lapsel tekkida kartus sööma minna, mis võib olla seotud sellega, et ta ei jõua etteantud ajaga söödud või tuleb süüa kiirustades. Ja lõpetuseks — alanud on hooaeg, mil on rohkesti saada värskeid marju, puu- ja köögivilju. Osakaal kooliõpilastest, kes on kaalu ja pikkuse alusel leitud kehamassiindeksi järgi ülekaalulised.

Võin siinkohal tuua võrdluseks näite taburetiga: kui üks jalg on puudu liksiis ei seisa iste püsti. Seega on kõigi osapoolte samaaegne panus võrdselt vajalik.

Ühiste pingutustega laste ülekaalulisuse vastu

Leian, et riik võiks senisest rohkem panustada järjepidevasse ja strateegilisse teavitustegevusse. Me ei saa kontrollida seda, kui palju inimesed kodudes näiteks soola või suhkrut tarbivad. Küll aga saame neile õpetada, millised toitumisharjumused toetaksid nende tervist paremini. Lisaks saame õpetada tarbijaid lugema pakendeid, sest just sealt leiab toote kohta palju väärtuslikku infot, mis aitaks langetada teadlikumaid toitumisvalikuid.

Ühtlasi võiks toitumisõpetus olla eraldi õppeainena esindatud koolide õppekavades, et saaksime teadliku toitumise, tervislike toitumisharjumuste ning toidupakenditelt toodete koostisosade lugemise oskust lastele varakult õpetada. Nii kasvataksime teadlikumaid tarbijaid ja tervemaid inimesi.

Praegu on eelviidatud WHO uuringu tulemuste järgi toitumisõpetus eraldi õppeainena tunniplaanis vaid kolmes protsendis Eesti koolidest. Näiteks kas kodus süüakse harjumuspäraselt sooja sööki, kas söögikorrad on perekondlikud ja ühised või näksib igaüks midagi ise.

Ulekaalulised ja uhised probleemid

Lisaks riiklikule teavitustööle on laste eluviisi muutmiseks ja ülekaalu vähendamiseks vajalik individuaalne nõustamine ja tihe koostöö peredega, kes oma järglaste kaalumuredega silmitsi seisavad. Laste tervislik eluviis peaks algama juba imikueast.

See nõuab aga vanemate õpetamist, nõustamist ning regulaarset lapse toitumise ja liikumise hindamist.

Ulekaalulised ja uhised probleemid

Tulemustest tuleb vanematega rääkida, et vajadusel koos arutada, milliseid muudatusi on vaja teha pere igapäevaelus ja harjumustes. Põllumajandus — tervislikumate valikute muutmine taskukohasemaks ja laiemalt kättesaadavaks kõigile rahvastikurühmadele, eriti lastele.

Sellesse peaksid võrdselt panustama nii riik, lapsevanemad kui ka toidutööstused, et muuta rahva toitumis- ja liikumisharjumusi tervist toetavamaks juba lapseeast alates. Hiljuti avaldatud maailma terviseorganisatsiooni WHO laste rasvumise seire tulemustest selgus, et laste ülekaalulisus on probleem enamikus Euroopa Liidu riikides. Eestis on uuringu andmetel ülekaaluline või rasvunud iga neljas esimese klassi laps. See on mure, mida tuleb teadvustada ja millega tegelemine peaks olema meie kõigi ühine eesmärk. Seda enam, et laste ülekaalulisuse vastu võitlemisel vähendame me juba eos nende riske saada endale tulevikus mitmesuguseid tervisehädasid.

Euroopa Parlament — komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraat rakendab katseprojektemis toetavad tervislikku toitumist erinevates elanikkonnarühmades. Rahvusvaheline koostöö Komisjon on teinud tihedat koostööd Maailma Terviseorganisatsioonigaet luua ühine toitumise ja kehalise aktiivsuse alane andmekogu.

Järelevalve- ja hindamispoliitika Rasvumise ja ülekaalulisusega seotud andmete järelevalve toimub makrotasandil, et saavutada Euroopa tervishoiunäitajate süsteemi raames sidusad ja võrreldavad andmed üldiste toitumise ja kehalise tegevusega seotud arengunäitajate kohta; riiklikul tasandil, et hinnata võetud meetmeid ja nende mõju; üksiktegevuste tasandil.

Ulekaalulised ja uhised probleemid

Tõhusate meetmete väljaselgitamiseks hinnatakse meetmete mõju süstemaatiliselt. Järelmeetmed Ülekaalulisuse ja rasvumise vähendamisele suunatud poliitika kujundamisel keskendutakse Euroopas jätkuvalt prioriteetsetele valdkondadele, nagu toidust saadava soola, küllastunud rasvade, transrasvade ja suhkrulisandi vähendamine; puu- ja köögiviljade tarbimise suurendamine; laste kokkupuute vähendamine toitudega, mis sisaldavad ohtralt soola, küllastunud rasvu, transrasva ja lisatud suhkrut, ning nende mõju leevendamine; toidukaupade riigihanked; kehalise aktiivsuse suurendamine ja istuva eluviisi vähendamine; kuuel esimesel elukuul ainult rinnapiimaga toitmise osakaalu tõstmine; toitumise ja kehalise aktiivsusega seotud ebavõrdsuse vähendamine elanikkonnarühmade vahel.

TAUST Kehv toiduvalik ja vähene liikumine mõjutavad otseselt miljonite inimeste oodatavat eluiga ja elukvaliteeti ning samuti tervishoiusüsteemide tõhusust ja jätkusuutlikkust.

Ulekaalulised ja uhised probleemid

Terviseprobleemide tõttu vähenenud tööviljakuse ja enneaegse surma tõttu tekib veelgi lisakulutusi aastas 2,8 miljonit surmajuhtumit, mille põhjused on seotud ülekaalu ja rasvumisega. Rasvumine on täiskasvanute puhul teadaolevalt mitmete tõsiste krooniliste haiguste sealhulgas II tüüpi diabeedi, südame-veresoonkonna haiguste ja mõningate kasvajate riskifaktor ning võib põhjustada ka enneaegset surma, mida on võimalik ära hoida.

Eriti suurt muret teeb laste rasvumine.

Ulekaalulised ja uhised probleemid

Iga kolmas 6—9-aastane laps on ülekaalus või rasvunud. Tegemist on märkimisväärse tõusuga võrreldes WHO laste rasvumise seire tulemustest selgub, et laste ülekaalulisus on probleem enamikus ELi riikides.

Eestis on uuringu andmeil ülekaaluline või rasvunud iga neljas 1. Ülemäärase kehakaalu vähendamiseks ja füüsilise aktiivsuse suurendamiseks on Eestis välja töötatud toitumise ja liikumise roheline raamat, mis seab eesmärgid ja pakub võimalikud lahendused.

Tori Kelly - Moving Forward (Israel Houghton) cover

Samuti on selles valdkonnas oluline riikidevaheline koostöö, kuna mitmetel toitumist mõjutavatel teguritel, nagu näiteks reklaam ja toidumärgistus, on piiriülene mõju ja seetõttu on vaja ka ühtset lähenemist, leitakse nõukogu järeldustes.

Järeldustes märgitakse murega, et tõendid kinnitavad reklaami mõju laste toidu- ja ostueelistustele ning tarbimisharjumistele, kuid paljudes olukordades on tõhusat vanemlikku kontrolli raske, kui mitte võimatu rakendada.

Euroopa Komisjon sätestab laiahaardelise ELi lähenemisviisi, mis aitaks vähendada toitumisest, ülekaalulisusest ja rasvumisest tingitud terviseprobleeme. Raamatu eesmärk on kehtestada meetmed, mille võtavad erinevad partnerid kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil selle rahvatervise probleemiga tegelemisel. Need meetmed täiendavad ja toetavad ELi riikide olemasolevaid meetmeid. Kuna rasvumine on seotud ühiskonna ebasoodsas olukorras olevatele rühmadega, võtab raamat arvesse selle probleemi sotsiaal-majanduslikku mõõdet.