Puha polve valik

Ehita mu Kuningriiki ja mina õnnistan sind. Iga päev kiidan ma Sind ja austan Su nime igavesti ja igaveseks ajaks. Mõni võib arvata, et see on mingi mäng ja sellist asja pole olemas, aga see ju on olemas, et surm ju tuli kõikidesse, ühe inimese, Aadama kaudu.

Kui suudame teisi usklikke, evangeliste või pastoreid, näha pühana, aga mitte end, siis on küsimus, mille poolest nemad on paremad sinust või minust? Teda on samamoodi Jeesuse veri pesnud. Tihti on suurimad hašiši müüjad saanud suurimateks evangelistideks ja nüüd nad on pühad. Kiri ütleb, et nad on pühad. Meile nagu lõikab see pähe, sest me teame oma puudulikkust ja ebatäiuslikkust… Loeme kirjast roomlastele Kui ühel on võimekus kõik endale saada ja see niimoodi jäi, siis tuli teine, maksis hinna ja võttis kõik omale — need, kes tahavad tulla.

Me oleme inimestena kõik sellises seisus, Paulus ütleb otse, et Puha polve valik oleme orjad, kas patu ja kuradi orjad või siis Jumala orjad Rm Võiks tahta ju kolmandat valikut, aga Piiblis sellist varianti ei ole.

Puha polve valik

Piiblis on vaid selline variant, et sa oled kas Jumala kuningriigis või kuradi kuningriigis ja sa kas oled patu ori või Jumala ori. Jumal on aga oma helduses teinud orjast oma lapse ja pärija ja adopteerinud oma jumalikku perekonda. See on armuand, seda pakutakse tasuta Jumala poolt sulle ja mulle, et me võiksime seda vastu võtta oma ellu, kõik, kes soovivad.

Mõni võib arvata, et see on mingi Puha polve valik ja sellist asja pole olemas, aga see ju on olemas, et surm ju tuli kõikidesse, ühe inimese, Aadama kaudu. Kahtlemata on ka see teine pool olemas, et Jumal saatis oma Poja Jeesuse.

Saada e-kiri

Igaüks, kes on vastu võtnud Tema kuulutuse Jeesusest ja kes on astunud Tema Lepingusse, saab olema päästetud. Inimesed vahel ei saa aru, millest nad peaks päästetud saama. Kuid tegelikkuses, see sõnum, mis läheb välja ja jõuab mõnede inimeste südametesse, kes kohe nõustuvad sellega, et neil on seda vaja seda päästet ja teised kehitavad õlgu, öeldes, et neil on pääste olemas — kodus süüa ja töökoht ja katus pea kohal ja ei ole midagi vaja päästa. Aga see ei muuda suurt pilti — sellel pole tähtsust, kas sina ja mina usume.

Õigemini, see ei muuda seda, et Jumal saatis oma Poja.

Uue Kunsti Muuseumi kollektsioonist

Jumal ikkagi saatis oma Poja, kes tuli ja suri Kolgatal ja maksis meie eest. Igaüks, kes selle vastu võtab ja oma ellu tõmbab, see saab Jumala lapseks!

See saab rikkaliku pärandi osaliseks.

 • Suur austamislaul – Vikipeedia
 • Sellepärast Jumal ütleb, ära kadesta ja ära ihalda olla nende juures.
 • Kahjustada kogu keha liigeseid
 • Muu tekst on lisatud ajalooliselt väga varakult ja kujutab endast doksoloogiatmis ülistab püha Kolmainsust.
 • ORLIMAN PÕLVE ORTOOS A S3
 •  - Я ничего не знаю.

Mõtle, kuidas see on seatud… Kui see, kes võtab vastu Jeesuse ja ei jäta osadust Jumalaga, vaid suurendab oma osadust Jumalaga, siis ta ronib sellesse Jumala pärandisse sisse ja talle hakkavad juhtuma uskumatud asjad.

Ta võib suurenema ja kasvama hakata, sest Jumala asjadel on tendents kasvada ja võime alati suureneda, sest Jumala pärand on nii suur ja rikkalik.

 1. Он опустил руку и отвернулся, а повернувшись к ней снова, увидел, что она смотрит куда-то поверх его плеча, на стену.
 2. Однако это было не .
 3. Puha polve gonartroos
 4. Põlvest põlve - Apollo
 5. Tujutõstvad toidud, mida armastame ja mille retsepte jagada põlvest põlve - Apollo
 6.  - Именно это я и пыталась тебе втолковать.
 7. Püha Jumala pühad lapsed – Tule kogudus

Ja kui on tegemist elava Jumalaga, siis Jumal sekkub meie eludesse, naabrite eludesse, külakese elusse ja tekib nagu uus rakuke. See ongi see, kui inimene võtab vastu Jumala armu, mis talle pakuti. See kõik hakkab toimuma ja see on päris, seda on miljonid, miljonid, miljonid kogenud.

 • Uue Kunsti Muuseumi kollektsioonist - Pärnu Uue Kunsti Muuseum
 • Среднее время, потраченное на один шифр, - чуть более шести минут.
 • Mazi poletiku uhises
 • Сидя в одиночестве и собираясь с мыслями, Беккер посмотрел на кольцо на своем пальце.
 • Korporatsioon Sakala - Lauluraamat
 • По-видимому, Стратмор проверял свой план с помощью программы «Мозговой штурм».

Miks nii võib öelda? Sest 2,2 miljardit inimest on selle õpetuse vastu võtnud oma eludesse ja kui nende inimeste käest küsida, kas Jumala Arm on tulnud su ellu, siis kõigil on mingi kogemus selle kohta, et Jumal on tulnud nende ellu, kas rohkem või vähem.

Mismoodi sa mõistad sellisele õigeksmõistmist või armu, kui ta on enda arvates kõik ainult õieti teinud? Sa ei saa midagi teha, enne, kui tuleb Püha Vaim ja toob patutunnetuse. Aga seda kindlamini need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe — Jeesuse Kristuse — kaudu.

Õiguse anni! Jumal andis mulle õiguse anni! On tähtis, et sa seda oma suuga tunnistad, siis see on sinu oma! Jumal võib sulle anda seda, mida Ta tahab. Ta tahab sulle anda õigsuse, mitte sinu tegude tõttu, sest siin on öeldud, et üleastumiste järel on antud õigeksmõistmise arm inimesele. Ja need inimesed hakkavad kuningana elus valitsema Jeesuse Kristuse kaudu.

Navigeerimismenüü

Sest otsekui tolle ühe inimese sõnakuulmatuse tõttu on paljud saanud patuseks, nõnda saavad ka selle ühe inimese kuulekuse läbi paljud õigeks. Kui su süda igatseb olla püha, siis on Jumala igatsus sinu sees töös. Siis sul on samad igatsused, mis Taevasel Isal. Sul on taevalik tõmme, sest su süda peegeldab Taevase Isa südame soove. Jumala õigus on huvitav.

Põlvest põlve

Mõned räägivad, et nii palju, kui sul on halbu päevi, nii palju on sul ka häid päevi. Räägitakse ka, et kui sa siin oled väga rikas, siis sa võid olla Jumala juures või ilma Jumalata pärast väga halvas olukorras.

Puha polve valik

Räägitakse, et kes siin on raskes elus ja vaene, seda Jumala trööstib enda juures, nagu see lugu on, kus ta ühele ütleb Lk : Laps, sina oled oma hea põlve juba kätte saanud, nüüd trööstitakse seda teist meest seal, aga sina oled hea osa kätte saanud. Sellepärast me ei tea täpselt neid mehhanisme, mis neid asju liigutavad, aga üks on selge — Jumal ei ole inimene, et Ta valetaks. Jumal on õiglane ja aus ja Ta on õiglane kohtumõistja. Nõnda siis, nagu ühe inimese kaudu Puha polve valik surma mõistmine, nii on selle ühe õigusteo läbi saanud õigeksmõistmine salm Seadus on aga kõrvalt sisse tulnud, et üleastumine suureneks.

Ent kus patt on suurenenud, seal on arm saanud ülirohkeks, et otsekui patt on kuningana valitsenud surma abil, nõnda valitseks armgi kuningana õiguse kaudu ja viiks igavesse ellu Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Me koosneme kolmest komponendist — keha ehk ihu ehk maja ehk koda, hing meie sees, mis peab päästetud saama ja vaim, mis on päästetud Jumalale.

Me saame aru ja võtame vastu neid asju vaimsel tasandil. Vaim meis teeb tööd, et meie hing saaks päästetud, igaüks meist. Puha polve valik

Puha polve valik

Meil on kõigil seda keeruline uskuda, kuid siia on kirjutatud: nii nagu üks põhjustas surma, teine põhjustas armu ja õnnistuse ja pani meid kuningana valitsema. See tundub nagu muinasjutt. Mis kuningas ma olen, kus mu kuningriik on, keda ma käsutan? Sa oled kuningas! Piibel ütleb seda mitmes kohas. Kui sa ei näe end kuningana, siis sa mingit osa Jumala pärandist pole vastu võtnud. Kas nii saab olla? Saab küll. Näiteks kuningas Toomas ja tõestisündinud lugu.

Palvetasime Puha polve valik ühe maja eest, mida ma ei kavatsenud remontida, tegelikult Toomas palvetas ja siis hakkas juhtuma, et me hakkasime seal koguaeg midagi ehitama või tegema.

Ma päris kindlasti ei kavatsenud seda teha ja veel mõned sarnased juhtumid. Ja niimoodi hakkavadki asjad sündima ja nii lihtne see ongi. Ta võtab mõne inimese ja see inimene räägib ja kõnetab mingeid asju ja need asjad hakkavad toimuma ja juhtuma. Me saame vaimumaailmas omamoodi valitseda ja kokkuvõttes meie hääl mõtlen antud juhul kõigi eestimaalaste hääl, kes siin elavadsee tõuseb Jumala Puha polve valik ja kui seal on piisavalt palju õigeid, siis nende hääl domineerib ja valitseb, mille tagajärjeks on, et Jumala inglid on meie piiripunktide peal ja valvavad nendes piiripunktides, et kurjus ei pääseks läbi.

Puha polve valik

Samamoodi on Iisraelis ja mujal. See pole minu fantaasia. Osades riikides saab kuulutada evangeeliumi avalikult, teistes riikides ei saa. See sõltub sellest, millised inglid on piiride peal, milline valitsuse atmosfäär on riigis.

Näiteks Lätis, kus on ligimese armastus suurem kui Eestis ja kuigi nad tehniliselt pole nii kaugele jõudnud nagu Eesti või majanduslikult, aga vaimulikult on nad tugevad. Seal taheti teha gei paraade teha, aga ei tehtud, sest seal olid vaimsed valitsejad selles riigis.

E-apteegi nõustamine

See rahvas otsustas, et EI, me ei lase sellel siin juhtuda, sellel ei ole kandepinda siin ja nad läksid ära. Palju muud sarnast on juhtunud ka siin. Suurt austamislaulu lauldakse pühapäevade ja suurte pühade koguööteenistuse orthros, vastab officium 'i matutiinile lõpuosas.

Mitte kunagi ei laulda seda liturgial. Suur austamislaul on õigeusu kirikus koguööteenistuse üks kõrgpunkte. Preester paneb ülle felooni casulaja kui jõuab kätte aeg austamislaulu laulda, avab diakon kuninglikud uksedpreester tõstab käed Puha polve valik ja lausub "Au olgu Sulle, kes Sa meile valgust oled näidanud" ja koor alustab laulu.

Samal ajal süüdatakse kirikus kõik tuled. Austamislaul lõpeb Kolmkordpüha Τρισάγιον trisagion laulmisega. Ajalugu[ muuda muuda lähteteksti ] Austamislaulu tekst kuulub 2. Suure austamislaulu tekst[ muuda muuda lähteteksti ] Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Issand Jumal, Jumala Tall, Isa Poeg, kes Sa maailma patu enese peale võtsid, heida armu meie peale; kes Sa maailma patu enese peale võtsid, võta vastu meie palve; kes Sa Isa paremal käel istud, halasta meie peale.

Suur austamislaul

Sest Sina üksi oled püha. Iga päev kiidan ma Sind ja austan Su nime igavesti ja igaveseks ajaks. Issand, aita meid sel päeval ennast pattudest hoida.