Uhiste margistuste poletik, Sa oled siin

Noorukieas haigestuvad umbes pooled nakatunutest. Noored võivad nakatuda suudlemisel haiguse inglisekeelne nimetus "kissing disease" , samuti teiste inimestega samast pudelist või tassist joomisel.

Nakkuslik mononukleoos Sissejuhatus: Haiguse iseloomustus Nakkuslik mononukleoos on Epstein-Barr'i viiruse poolt põhjustatud süljega leviv nakkushaigus, mille põhilised haigustunnused on halb enesetunne, palavik, kurguvalu ja kaela- kukla- ning kaenlaaluste lümfisõlmede suurenemine.

Need kõrvaltoimed tekivad tavaliselt esimesel ravinädalal, on enamasti mööduva iseloomuga ja kaovad pärast ravi lõppu, kuid väga harva võivad olla ka rasked või lõppeda surmaga. Kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb ravi katkestada ja konsulteerida loomaarstiga.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt: - Väga sage kõrvaltoime d ilmnes id rohkem kui 1-l loomal st ravitud loomast - Sage rohkem kui 1-l, kuid vähem kui l loomal st ravitud loomast - Aeg-ajalt rohkem kui 1-l, kuid vähem kui l loomal st ravitud loomast - Harv rohkem kui 1-l, kuid vähem kui l loomal st ravitud loomast - Väga Uhiste margistuste poletik vähem kui 1-l loomal st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud.

Viirus paljuneb suu- ja neelu limaskestal ning süljenäärmetes, sattudes edasi verre. Nakkusallikas: Nakkusallikaks on viirust eritavad haiged või viirusekandjad. Haigestumisjärgselt võib viiruse eritamine sülje või uriiniga kesta aasta või enam. Levimine: Haigustekitaja levib inimeselt inimesele peamiselt sülje kaudu.

Erandjuhtudel, selleks et märgistusel oleks piisav teave valmistise kõikide ohtlike omaduste kohta, esitatakse enam kui nelja koostisaine nimetused. Ohusümbolid 1 Ohusümbolitega danger symbols iseloomustatakse ainete ja valmististe ohtlikkust. Ohusümbolid, nende tähelised tunnused ja tähendused on esitatud käesoleva määruse 5. Ohusümbolid omistatakse aine või valmistise klassifitseerimisel käesoleva määruse 2. Riskilaused 1 Riskilausetega risk phrases, edaspidi R-laused iseloomustatakse ainete ja valmististe ohtlikkusest tulenevat riski kemikaalide kasutamisel.

Väikelapsed nakatuvad tihti haigustekitajaga saastunud mänguasjade või muude esemete kaudu. Noored võivad nakatuda suudlemisel haiguse inglisekeelne nimetus "kissing disease"samuti teiste inimestega samast pudelist või tassist joomisel. Õhu kaudu piisknakkusena viirus ei levi.

Search form

Peiteperiood: Peiteperiood on 4 kuni 6 nädalat. Biotsiidide märgistuse erisused 1 Biotsiide märgistatakse üldjuhul nagu valmistisi. Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga». Kemikaali väikesemahulise pakendi märgistamine 1 Kui pakend sisaldab ml või vähem ainet, ei märgita riski- ega ohutuslauseid järgmistel juhtudel: 1 väga tuleohtlikuks, tuleohtlikuks, oksüdeerivaks või ärritavaks klassifitseeritud ainete puhul; 2 kahjulikuks klassifitseeritud ainete puhul, mida ei turustata jaemüügis.

  • Когда Сьюзан закрывала последний файл, за стеклом Третьего узла мелькнула тень.
  •  Только лишь мошонка.
  • Ничего страшного - это глупая болтовня.

Märgistamisnõuete rakendamine 1 Märgistus esitatakse eesti keeles vahetult pakendil või eraldi etiketil kulumiskindlalt ja selgelt loetavalt nii, et normaalasendis pakendil on märgistuse tekst horisontaalselt loetav. Kui kemikaali transporditakse müügipakendis, siis peab see olema märgistatud nii ohtlike kaupade rahvusvahelistele vedudele kui ka müügipakendi märgistusele kehtestatud nõuete kohaselt.

Potentsiaalse nefrotoksilisuse suurenemise tõttu vältida ravimi kasutamist dehüdreerunud, hüpovoleemilisel või hüpotensiivsel loomal.

Märgistamise ja pakendamise erinõuded 1 Käesoleva määruse märgistamise ja pakendamise nõudeid ei kohaldata kemikaalidele, mida kasutatakse lõhkematerjalina ja pürotehnilise tootena «Lõhkematerjaliseaduse» RT I25, tähenduses. Muul viisil märgistamise korral tuleb kasutada käesoleva määrusega sätestatud ohusümboleid, R- ja S-lauseid. Sidevahendi abil turustamine Kemikaali turustamisel sidevahendi abil «Võlaõigusseaduse» RT I81, ;53, ; 60, ;78, ;13, 86; 37, ; 75, § 52 lõike 2 tähenduses, kui tarbija ei näe otseselt kemikaali märgistust, tuleb pakkumisel esitada kogu märgistusele kantav teave kemikaali ohtlikkuse kohta.

Rakendamine Enne käesoleva määruse jõustumist turul olevaid kemikaale, mis on märgistatud sotsiaalministri

  1. Они наклонялись и распрямлялись, прижав руки к бокам, а их головы при этом раскачивались, как безжизненные шары, едва прикрепленные к негнущимся спинам.
  2.  Итак, вы хотите продать ключ, имеющийся в вашем распоряжении.
  3. Liigese ravi jaoks