Uhistehaigustega patsientide ravi

Kui patsient ei saa täielikult liikuda, kandke vest. Ebaõige söötmise korral saavad nad lihtsalt lämbuda.

Raskesti haigete patsientide ravi

Suitsetav patsient suunake spiromeetriale üksnes siis, kui tal esinevad KOK-ile viitavad sümptomid. Tõendusmaterjal pärineb üksikutest kuni mõõduka kvaliteediga kohortuuringutest ja madala kuni keskmise kvaliteediga juhuslikustatud kontrollitud uuringutest RCT. Sichletidise jt Kontrollrühma patsientidele KG ei tutvustatud spiromeetria tulemusi.

Sama uuringu IG-osalejad vähendasid ka sigarettide arvu päevas 11,7 vs.

Uhistehaigustega patsientide ravi

Uuringusse kaasati ka KOK-i ja Uhistehaigustega patsientide ravi diagnoosiga patsiendid, mistõttu ei ole selle uuringu andmed otseselt ülekantavad skriininguga tuvastatud püsiobstruktsiooniga patsientidele. Kahes uuringus pidid patsiendid oma suitsetamise staatust pärast jälgimisperioodi ise hindama. Nendes uuringutes ei leitud IG ja KG vahel erinevust või oli suitsetamisest loobunud uuritavate arv kontrollrühmas isegi suurem.

Sippeli Võib öelda, et suitsetavate patsientide skriining püsiobstruktsiooni suhtes ja sellele järgnev nõustamine suitsetamisest loobumise suhtes ei mõjutanud suitsetamisest loobumise määra.

Valepositiivse sõeluuringu tulemusega patsientide suunamisel spiromeetriale kaasneb oluline uuringute mahu ning sellega seotult aja- ja rahalise kulu tõus. Definitsioonist lähtuvalt peavad KOK-i diagnoosimiseks patsiendil olema KOK-i sümptomid kerge püsiobstruktsiooni korral vähemalt üks sümptom ja sümptomid on ka KOK-i medikamentoosse Uhistehaigustega patsientide ravi määramise aluseks.

Teadaolevalt puuduvad medikamentoosse ravi tõhusust hindavad uuringud, kuhu oleksid kaasatud üksnes need KOK-i patsiendid, kel on püsiobstruktsioon tuvastatud skriiningu käigus Niisiis ei saa hetkel teha järeldusi skriininguga tuvastatud asümptomaatiliste püsiobstruktsiooniga patsientide medikamentoosse ravi vajalikkuse ja tõhususe kohta.

Uhistehaigustega patsientide ravi

Mittemedikamentoossetest haiguse tekkeriski ja kulgu modifitseerivatest teguritest on suitsetamisest loobumine kõige olulisem. Seetõttu otsustas töörühm uurida, kuidas skriining ja skriininguga tuvastatud püsiobstruktsiooniga suitsetajate suitsetamisest loobumise lühinõustamine mõjutab loobumise määra.

  • Neeruvähiga patsiendi käsitlusjuhend - Ravijuhend
  • Mida teha, kui liigend on harjaga haiget teinud
  • Kui kondimine valutab poidla liigese
  • Suitsetav patsient suunake spiromeetriale üksnes siis, kui tal esinevad KOK-ile viitavad sümptomid.

Uuringutes ei ole leitud seost spiromeetria teostamise ja sellele järgneva lühinõustamise ja suitsetamisest loobumise vahel. Seetõttu otsustas töörühm, et kõiki suitsetavaid asümptomaatilisi patsiente ei ole vaja püsiobstruktsiooni avastamiseks skriiningspiromeetriale suunata.

Haiguse võimalikud tüsistused raskete haigete patsientide ebaõige hooldusega

Spiromeetriale peab suunama need suitsetavad patsiendid, kel esinevad KOK-ile viitavad sümptomid. KOK-i diagnostilised kriteeriumid spiromeetria alusel 4. KOK-i kahtlusega patsiendil tehke spiromeetria, spiromeetrial obstruktsiooni olemasolul tehke bronhodilataatortest.

Tugev positiivne soovitus, väga madal tõendatuse aste 5.

Uhistehaigustega patsientide ravi

Nõrk positiivne soovitus, madal tõendatuse aste 6. Praktiline soovitus Kasutage ainult standarditele vastavaid spiromeetreid. Ko jt Milleri jt Liu jt Püsiobstruktsioon eri vanuserühmades van Dijki jt Leiti, et alates vanusest 50 k.

Uhistehaigustega patsientide ravi

Ka Milleri jt Seos kaasnevate kardiaalsete haigustega. Calverley jt Töörühma hinnangul sõltub spiromeetria tulemuste usaldusväärsus peamiselt uuringu tegija oskustest ja kogemustest uuringu teostamiseks Hoidke harjade liigeseid patsiendi juhendamiseks.

Seetõttu on enne oluline läbida spiromeetria teostamise koolitus. Töörühm koostas juhendi spiromeetria teostamiseks.

  • Patsientide koduhooldus. - 1 - Teratoom
  • Kuidas eemaldada liigeste poletik folk oiguskaitsevahenditega
  • Salvi liigese murdumisega
  • Neeruvähiga patsiendi käsitlusjuhend Käsitlusjuhendid on soovituslikuks abimaterjaliks.

Juhend peaks ühtlustama spirograafidele esitatavaid tehnilisi nõudeid ning uuringu tegemise metoodikat vt lisa 3.