Kaepidemete tootlemine kae liigestele

Andmed tapale toodud loomade kohta ning tapaeelse kontrolli põhjal tehtud otsused peab veterinaararst registreerima vastavasse žurnaali. Rümbad ja tapasaadused tuleb hoida kuni laboratoorsete uuringute vastuste kättesaamiseni veterinaarinspektori järelevalve all.

Selleks avage plastilise toe all asuvad kruvid ning asetage käepideme peale nii, et küünarliiges oleks täpselt samal tasandil pöördliigesega. Enne, kui te ortoosi patsiendile peale panete, tuleb liikumisulatus paika panna. Selle reguleerimiseks avage tõstetud lukumehhanism ning lükake musta reguleeritavat osa liigese keskosa suunas. Seejärel saate reguleerida ortoosi soovitud nurga alla flexion ja extension Ortoosi peale pannes peab patsient haavatud käega võtma käepidemest kinni.

Esialgu võtab patsient kinni ülemisest kätisest ning tõmbab selle ümber ülakäe, tagades mugava tunde kasutamisel.

Apotheka klienditeenindus

Mikro takjakinnis on mõeldud kätise fikseerimiseks. Puhkepauside ajal eemalduda müra- ja vibratsioonikeskkonnast. Külmal aastaajal kanda aastaajale vastavat tööriietust ja viibida pauside ajal soojas ruumis. Puhkepauside ajal võimelda: teha käte, jalgade ja kere sirutus- ja painutusliigutusi.

Võim-lemine suurendab organismi verevarustust, mis vibratsiooni tõttu väheneb väikeste vere-soonte kokkutõmbumisel. Võimlemist ei maksa häbeneda, sest see on vajalik ohuteguriga kokkupuutuva töötaja tervise säilimiseks! Töötajal on soovitatav teha kätele ja jalgadele massaaži. Masseerimist tuleb alustada alati labakäe ja —jala suunast kehast kaugemalt liikudes keha südame poole. Selline mas-saaž parandab masseeritavas piirkonnas verevarustust.

Kasutada vibratsiooni mõju vähendavaid abivahendeid nt üldvibratsiooni vähendavad istmed, kohtvibratsiooni vähendavad käepidemed, vedrustus, kummiamortisaatorid.

Kasutada spetsiaalseid vibratsioo-ni vähendavaid vibrokindaid. Juhul, kui kaitsekindaid kasutada ei saa, on soovitatav teha igas tun-nis paar 5-minutilist puhkepausi. Kaepidemete tootlemine kae liigestele kokkupuutuvad töötajad ja töökeskkonnavolinik peavad saama asjakohase juhendamise ja väljaõppe. Vibratsiooniga kokkupuutuvad töötajad peavad läbima tervisekontrolli. Nimme-ristluuradikuliidi närvipõletike vältimiseks, on masinajuhil soovitav kanda spet-siaalset vibratsioonikaitsevööd lai, tugevast materjalist või nahast.

See fikseerib nimme-ristluu piirkonna ja summutab nii selgroole mõjuvaid võnkeid. Sõnnikuhoidla peab olema eraldatud muust territooriumist, olema puhastatav, pestav ja desinfitseeritav. Tapamajas peavad olema ruumid planeeritud kõigi vajalike tööoperatsioonide ohutuks läbiviimiseks ning hügieeninõuete täitmiseks loomade tapmisel ja töötlemisel.

Taparuumid peavad olema avarad, seadmete paigutus ja tööoperatsioonide järjestus peab tagama hügieeninõuete täitmise.

Saage osa meie pakkumistest!

Sigade tapmiseks ja töötlemiseks on soovitatav ette näha eraldi ruum. Kui selleks otstarbeks eraldi ruum puudub, võib sigu tappa ja töödelda samas ruumis, kus tapetakse ja töödeldakse teisi loomaliike hobuseid, veiseid, lambaidkui on täidetud järgmised nõuded: 4. Sigade kupatamise, harjastest puhastamise ja kõrvetamise sektsioonid peavad olema eraldatud muudest liiniosadest kuni kolme meetri kõrguse vaheseinaga või asuma neist vähemalt viie meetri kaugusel; 4.

Tapamajas peavad olema: 4. Sellise sektsiooni kaugus liinist peab olema vähemalt viis meetrit või eraldatud vähemalt kolme meetri kõrguse vaheseinaga; 4. Toore tuuakse neisse ruumidesse otse töökohtadest kas transportööri abil, torustiku kaudu või selleks ettenähtud nõude, kärude või muude mahutitega; 4.

Ruumid peavad olema hästi valgustatud, tõmbetuuleta, piisavalt avarad ja vastama tapaliini võimsusele. Tapamajas tapaloomade töötlemine pärast uimastamist toimub vertikaalasendis selleks ettenähtud liinidel.

Mazi valu olaliidete valu Valu koigis liigendites

Liinide pikkused peavad võimaldama operatsioonide nõuetekohase läbiviimise töösektsioonides. Liinide planeerimisel tuleb juhinduda järgnevast: 4. Ka kontrollitud rümpade teineteisega kokkupuutumine ei ole soovitav. Liinid peavad olema ka rümpade jahutamis- hoiu- ja külmutamiskambrites, sorteerimise ruumides ja laadimiskohtades; 4. Veiste ja teiste suurloomade tapmis- ja töötlemisliinil loetakse musta ja puhta poole mõtteliseks piiriks naha nülgimise lõpetamist; sigade liinil rümba harjastest puhastamise lõpetamist; 4.

Tapamaja peab olema sellise konstruktsiooniga, et tapajäätmed, tapasaadused ja toidukõlbmatu liha on võimalik suunata töökohtadelt tapaliinil otse ettenähtud ruumidesse. Tapamajas tuleb käitlemisel juhinduda järgnevast: 4.

Värske liha hügieeninõuete eeskirja kehtestamine Vastu võetud Eeskiri käsitleb inimesele toiduks mõeldud koduloomade veised, sh pühvlid Bubalus bubalis ja Bison bison, sead, lambad, kitsed, kabjalisedkütitud või farmis peetud suurte ulukite värske liha käitlemise hügieeninõudeid ettevõttes tapamaja, lihalõikus- lihapakkimisettevõte, külmhoone.

Kui tapasaaduste pakendamine ja veopakendisse pakkimine toimub tapamajas, peab selleks olema nõuetekohane ruum pestavate ja desinfitseeritavate seinte ja põrandatega. Seinad peavad olema viimistletud heledas toonis materjaliga vähemalt kahe meetri kõrguselt arvates põrandapinnast; 4. Ruumis peab olema sooja ja külma vee varustuse süsteem, töötajatele käte- ja tööriistade pesemis- ja desinfitseerimiskohad.

Põrand peab olema kaldega vee äravoolu ava suunas, mis on kaetud restiga ja varustatud haisulukuga. Peab olema korraldatud sooltesisuse ja töötlemisjäätmete kogumine ja ruumist eemaldamine; 4.

EUR-Lex Access to European Union law

Toidu otstarbeks kogutava vere jaoks peavad olema puhtad, desinfitseeritud vahendid nõud, noad, segajad ja plasma tootmiseks separaator. Käte, põllede, jalanõude ja töövahendite pesemiseks ei tohi kasutada voolikut või dušši; 4. Peab olema tagatud võimalus veenduda kontrollitava rümba ja siseelundite ning muude rümbaosade ühtekuuluvuses liha kontrollimise lõpetamiseni; 4.

Harurippteelt peab olema võimalik suunata rümp pärast toidukõlblikuks tunnistamist töötlemisliinile või kuni toidukõlblikkuse üle otsuse langetamiseni eraldi asuvasse lukustatavasse jahutusruumi hoiule. Tapamajas peab olema haigete loomade tapmisüksus, selle puudumisel võib neid tappa ja töödelda tervete loomade töötlemisliinil, kuid eraldi ajal.

  1. Sellest lähtuvalt saab panna paika optimaalse kohaldamise lukk plastilisel osal on lahti.
  2. NOVACLEAR VÄRSKENDAVAD SALVRÄTIKUD ANTIBAKTERIAALSETE OMADUSTEGA N20
  3. Üldvibratsioon kutsub esile ka ainevahetuse ja siseelundite häireid: mao limaskesta põletikku; soolemotoorika häireid; maohaavandtõbe.

Haigete loomade tapmise ja töötlemise lõppedes tuleb ruum, seadmed ja töövahendid pesta ja desinfitseerida. Haigete loomade tapmisüksuse ruumidele kehtivad tapamaja ruumide nõuded. Tapamajas peavad olema vähemalt ühe ööpäeva tapavõimsusele vastavad rümpade jahutus- ja hoiuruumid.

Jahutusruumid peavad asuma taparuumi vahetus Sageli esinevad liigesehaigused, et vältida tapasoojade rümpade kogumist vahekäikudesse ja koridoridesse. Jahutus- ja hoiuruumides peavad olema rippteed, mis on ehitatud nii, et rümbad ei puutuks kokku seinte, uste ja põrandatega ega üksteisega. Tapasaaduste jaoks on eraldi jahutus- ja hoiuruumid. Tapamaja territoorium peab Kaepidemete tootlemine kae liigestele piiratud piisava kõrguse taraga ja olema valve all; territooriumile ei tohi sattuda kõrvalised isikud ja hulkuvad loomad.

Tapamajas peab olema puhas ja must pool teineteisest eraldatud, et vältida liha saastamise ohtu ja et töötajad ei liiguks puhta ja musta ala vahel edasi-tagasi. Liha veterinaarkontrollil võetud proove uuritakse ettevõtte laboratooriumis, selle puudumisel lähimas veterinaarlaboratooriumis. Tapamajas peab olema laboratoorium, kus saab teostada vähemalt trihhinelloosiuuringuid, keeduproovi, pH mõõtmist, bakterioloogilisi uuringuid ning määrata antibiootikumide sisaldust.

Lisaks üldnõuetes toodule kehtivad tapamajas asuvale soolte töötlemise üksusele käesolevas osas toodud täiendavad nõuded.

Pakendi geelid osteokondroosist Tweet liigese artriidi ravi

Tapamajast toodud koduloomade soolte, magude ja põite töötlemiseks peavad olema eraldi ruumid, seadmed ning töövahendid. Tehnoloogiliste protsesside järjestus ja seadmete paigutus peab võimaldama tööprotsessi kulgemise mustemalt poolelt puhtamale poolele.

Reavahe suurus

Kui tapamajast toodud sooli ja magusid ei töödelda Chondroxide salv osteokondroosi ulevaateid päeval, peab nende hoidmiseks olema jahutatav ruum mitte üle 6 °C. Töödeldud soolte, magude ja põite hoidmiseks, pakkimiseks peavad olema eraldi ruumid ning põite kuivatamiseks veel eraldi ruum.

Töödeldud soolte ja magude hoidmiseks peab olema ruum temperatuuriga 0 kuni 6 °C. Seadmed, töövahendid, soolte vedamise Kaepidemete tootlemine kae liigestele, rippkopad ja muud vahendid, samuti töödeldud ja soolatud soolte hoidmisnõud tünnid jt peavad olema siledapinnalised, korrosioonikindlast materjalist, kergesti pestavad ja desinfitseeritavad.

Töötlemisruumides peab olema tehnoloogiliseks otstarbeks ja ruumide pesemiseks piisavalt surve all olevat külma ja Kaepidemete tootlemine kae liigestele vett. Vesi peab vastama veeseaduse alusel Kaepidemete tootlemine kae liigestele joogivee kvaliteedinõuetele.

Soolte töötlemisruumides peavad olema käte- ja töövahendite pesemis- ja desinfitseerimiskohad, kus on pesemis- ja desinfitseerimisained, hügieenilised kuivatusvahendid salvrätikud ühekordseks kasutamiseks ja prügikogumisnõud. Puidu kasutamine töölaudade ja töötlemisvahendite materjalina on keelatud. Soolte kalibreerimisvahendid ja soolatud soolte hoidmisnõud võivad olla puidust, kuid neid tuleb iga kasutamiskorra järel hoolikalt pesta ja desinfitseerida. Töövahendite desinfitseerimiseks kasutatava kuuma vee temperatuur peab olema vähemalt 82 °C.

Käesolevas osas toodud nõuded kehtivad lisaks üldnõuetes toodule ka eraldi asuvale soolte töötlemise ettevõttele. Lisaks üldnõuetes toodule kehtivad käesoleva osa nõuded tapamajas asuva toorrasva käitlemise üksusele või loomsete toidurasvade sulatamise ettevõttele.

Toorrasva käitlemise üksuses peavad olema: 6. Rasvasulatuse tooraineks on jahutatud või tapasoe loomne rasvkude tapamajast või lihalõikusettevõttest -üksusest saadud rasvkude ja kondid, mis pärinevad veterinaarkontrollil toidukõlblikuks tunnistatud rümpadelt.

Toorrasv peab olema puhas ja kuiv, ei tohi sisaldada kõrvalisi esemeid, konditükke ja puru ega olla määrdunud verega või muul viisil saastatud. Kui toorrasv tuuakse sulatamisele teisest ettevõttest, ei või jahutatud toorrasva veokeskkonna temperatuur olla üle 6 °C.

Kui sulatamisele toodud toorrasva kvaliteedis on kahtlusi, võetakse ettevõtte poolt laboratoorseks uurimiseks proovid ning teatatakse sellest veterinaarinspektorile. Sulatatud toidurasva kontrollitakse organoleptiliselt ja võetakse proovid laboratoorseks uurimiseks koostise ja kvaliteedi taseme näitajate määramiseks. Proovid võtab ettevõte enesekontrolli korras kooskõlastatult veterinaarinspektoriga.

Rasva sulatamisel saadud kõrned lihatoodete valmistamiseks jahutatakse temperatuurini kuni 7 °C või kasutatakse kohe. Sulatatud kuuma rasva võib hoida ruumitemperatuuril kuni 7 °C kuni 24 tundi, seejärel rasv pakendatakse, pakitakse veopakendisse ja suunatakse müügiks või külmutamisele pikaajaliseks hoidmiseks.

Sulatatud rasva pikaajalisel hoidmisel peab järgima järgmisi hoiutemperatuure ja säilitamisaegu: 6. Toorrasva vastuvõtu- ja sorteerimisruumides peavad olema jäätmete kogumiseks kaanega suletavad vastavalt märgistatud kogumisnõud. Ruumides peavad olema kätepesemiskohad, kus on pesemis- ja desinfitseerimisained, hügieenilised kuivatusvahendid ja prügikogumisnõud.

Ruumide, seadmete ja töövahendite pesemiseks peab olema piisavalt surve all olevat külma ja kuuma vett. Ruumide koristamisel tuleb pesemiseks valida sobivad pesuained. Lisaks üldnõuetes toodule kehtivad täiendavad nõuded lihalõikusettevõttele -üksuselekus poolrümbad tükeldatakse enamaks kui kolmeks osaks või liha konditustatakse vabastatakse luudest ja siiritakse eraldatakse jäme sidekude, kõhred ja sooned.

Lisaks võib toimuda ka värskest lihast hakkliha ja tükiliha valmistamine müügiks või toodete valmistamiseks. Ettevõttes peab olema jahutatav ruum, kus kontrollitakse ettevõttesse toodud liha ja määratakse liha kvaliteet enne hoiu- ja lihalõikuse ruumidesse suunamist.

Ruumis peab olema pesemiskoht käte ja töövahendite pesemiseks ning desinfitseerimiseks; ruumi valgustustihedus peab olema vähemalt luksi; toidukõlbmatu liha jaoks peab olema kaanega suletav ja nõuetekohaselt märgistatud kogumisnõu.

Ettevõttesse toodud pakitud liha ja rümpasid hoitakse samas hoidlas eraldi asuvates jahutatavates või külmutatavates hoiuruumides, tapasaadusi hoitakse eraldi ruumis.

Pakitud liha lahtipakkimiseks peab olema eraldi ruum. Külmutatud liha sulatamine peab toimuma eraldi ruumis. Lihalõikuse, tükiliha ja hakkliha valmistamise ning pakkimise ruumid peavad olema jahutatavad, temperatuurimõõturitega või metallvutlaris vedelik- v. Nende ruumide temperatuur võib olla kuni 12 °C. Pakkimismaterjalide, müügi- ja veopakendite hoidmiseks peavad olema eraldi puhtad, kuivad ja hästi ventileeritavad hoiuruumid.

Lõigatud liha, tükiliha ja hakkliha külmutamiseks ja hoidmiseks ning väljastamiseks peavad olema vastavate temperatuuridega ruumid, kus on temperatuurimõõturid. Ettevõttes, kus valmistatakse tükiliha ja hakkliha, peavad lisaks olema: 7.

Tükiliha ja hakkliha võib valmistada lihalõikuse ruumis, kui see toimub ruumi eraldi osades, välja arvatud tükiliha töötlemine maitse- ja lisaainetega. Tükiliha soolamine, maitsestamine ja mehhaaniline töötlemine trumlites, segurites Mikrotraumumi liigeste ravi peab toimuma lihalõikusruumist eraldi ruumis.

Hakklihast toortoodete ehk pooltoodete kotletid, frikadellid jt valmistamine peab toimuma eraldi asuvas ruumis. Liha pakkimiseks müügi- ja veopakendisse peavad olema eraldi ruumid, välja arvatud punktis Ettevõttes peavad olema piisava võimsusega külmutusseadmed, mis tagavad käitlemisruumides nõutavad temperatuurid.

Kui liha, sealhulgas tükiliha või hakkliha väljastatakse külmutatult, peavad ettevõttes olema külmutusruumid või külmutamisseade ja külmutatud värskest lihast toodete hoiuruum. Rümbaliha, hakkliha ja töödeldud tükiliha väljastamiseks peab olema eraldi asuv, jahutatav ruum temperatuuriga kuni 12 °C. Lihamassi valmistamise ruum peab asuma eraldi; lihamassi valmistamiseks kasutatavat toorainet ei ole lubatud vedada läbi teiste käitlemisruumide.

Valmis lihamassi jahutamine ja hoidmine peab toimuma eraldi ruumides, lahus hakkliha ja töödeldud liha jahutus- ja Kaepidemete tootlemine kae liigestele. Lihamassi külmutusruume ja -seadmeid võib kasutada ainult lihamassi jaoks. Erinõuded lihalõikusettevõttele kehtivad ka lihapakkimisettevõttele -üksusele. Lisaks üldnõuetes toodule kehtivad täiendavad nõuded ettevõttele, kus hoitakse ettenähtud temperatuuril värsket liha. Nõuded laienevad ka tapamaja, lihalõikus- lihapakkimisettevõttes olevaile liha jahutus- külmutus- ja hoiuruumidele.

Külmhoones peavad olema piisavalt avarad, kergesti puhastatavad ja kuivad liha tehnoloogilise töötlemise jahutamine, külmutamine ja hoiuruumid.

Haigused kuunarnuki liigese ja nende ravi Bursita Haiguste liigeste venitamine

Kõikides ruumides tuleb tagada nõutav temperatuur ja õhuniiskuse režiim. Jahutatud liha hoiuruumi temperatuur peab tagama lihas temperatuuri kuni 7 °C, tapasaadustel kuni 3 °C. Külmutatud liha hoiuruumi temperatuur võib olla kuni miinus 18 °C, vanemates külmhoonetes ning tööstuses toorainena kasutataval lihal kuni miinus 12 °C, kuid viimasel juhul väheneb hoiuaeg vastavalt Ruumides, kus liha, tapasaadusi ja töödeldud liha jahutatakse, külmutatakse või hoitakse, peavad olema temperatuurimõõturid.

Soovitatav on kasutada registreerivaid mehhaanilisi või automaatmõõtureid. Klaastermomeetrite kasutamisel peavad nad olema metallvutlaris, elavhõbetermomeetreid ei ole lubatud kasutada.

Saada e-kiri

Kõikides ruumides mõõdetakse temperatuuri regulaarselt, tulemused kantakse žurnaali ja need peavad olema kättesaadavad veterinaarinspektorile. Ruumide tehnoloogiline sisseseade liinid, riputuskonksud, raamid jms peab olema korrosioonikindel, liha ei tohi kokku puutuda uste, põranda, seinte ja seadmetega. Liha hoiuruumidesse paigutamisel arvestatakse loomaliiki, kvaliteedi kategooriat ja teisi tunnuseid.

Iga hoiule antud partii kohta peab teada olema selle hoiule andmise kuupäev ja liha temperatuur, lihapartiid peavad olema märgistatud. Jahutatud rümpasid, pool- ja veerandrümpasid hoitakse ainult vertikaalasendis, rippteedel; külmutatuna võib neid hoida kas vertikaalasendis, rippteedel või horisontaalasendis, alustele virna laotuna.

Teksti suurus

Pakitud liha jahutatakse, külmutatakse ja hoitakse eraldi ruumides, lahus rümpadest, pool- ja veerandrümpadest ja pakkimata tapasaadustest.

Pakitud liha asetatakse hoiuruumides riiulitele, raamidele ja alustele.

HEMEARZZ Sustava ravi Harja kate liigeste artroos

Alused võivad olla puidust, kui nad on siledapinnalised, pestavad ja desinfitseeritavad, nende pesemiseks ja desinfitseerimiseks peavad olema loodud tingimused. Kaepidemete tootlemine kae liigestele ja külmutusagregaadid peavad tagama ruumides nõutavad temperatuurid; liha külmutamisel ja hoidmisel tuleb vältida jää, lume tekkimist liha pinnale.

Külmhoones võib olla erinevate temperatuurirežiimidega jahutus- külmutus- ja hoiuruume. Igal ruumil peab olema ettenähtud nominaalrežiim. Värske liha käitlemise ettevõtte töötajad peavad: 9. See nõue kehtib ka kõigile käitlemis- ja hoiuruumides liikujatele. Liha käitlemise ruumides, sealhulgas hoiuruumides töötavate töötajate kaitseriietus peab olema heledas toonis. Tapamajas ja teistes mustades töölõikudes töötavad töötajad peavad vahetama kaitseriietust iga vahetuse alguses ja vajadusel ka tööaja jooksul; 9.

Töökohalt lahkumise vajadusel riputatakse kaitseriietus selleks ettenähtud kohas nagisse; 9. Kaitsevarustusena ettenähtud maskid, kindad ja põlled tuleb hoida puhtana tööpäeva jooksul. Liha tükeldamisel ja lõikamisel kasutatakse kaitsvaid terasrõngastraadist põllesid ja sõrmikuid või puuvillaseid sõrmikuid, nahkkinnaste kasutamine on keelatud. Töötajatel, kes käitlevad liha, ei ole lubatud kanda ehteid kõrvarõngad, keed, sõrmused jmküüned peavad olema lühikeseks lõigatud ja ei tohi olla lakitud.

Töötajate kätele tööprotsessi käigus tekkinud väiksemad haavad ja marrastused tuleb kohe puhastada, desinfitseerida, siduda ja kaitsta veekindla ümbrisega.

Suuremate haavade, samuti ekseemi või muu nahalööbe korral ei ole lubatud töötajal käidelda värsket Napunaiteid liigeste valu jaoks. Ettevõtte ruumides on keelatud alkoholi tarvitamine, sülitamine ja joobnud olekus viibimine. Söömine ja suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades. Töötajad peavad pesema ja desinfitseerima käsi tööaja alguses enne tööle asumist, puhkepausi või lõunastamise järel, pärast tualeti kasutamist, samuti töötamise ajal igakordsel käte määrdumisel.

Haigete loomade või nende loomade lihaga kokkupuutuvad töötajad peavad käsi ja töövahendeid pesema ja desinfitseerima korduvalt töötamise ajal ja enne töökohalt lahkumist. Liha käitlevad töötajad peavad olema terved, läbima perioodiliselt tervisekontrolli ja omama vastavat tõendit. Käitleja on kohustatud korraldama tootmisprotsessis osalevatele töötajatele tehnoloogia- ja liha hügieenialast koolitust, koostama koolituskava, milles näeb ette koolituse sageduse, mahu ja eesmärgid ning määrama koolituses osalejate ringi.

Veterinaarinspektor peab olema kaasatud koolituskava väljatöötamises. Töötajad peavad tööoperatsioonide läbiviimiseks kasutama puhtaid, desinfitseerituid ja terveid töövahendeid. Liha käitlemisel ettevõttes peab täitma järgmisi hügieeninõudeid: Ettevõtte territooriumil, hoonetes ja käitlemisruumides ei ole lubatud hoida seadmeid, materjale, aineid, kaupu või muid vahendeid, mis ei ole seotud ettevõtte tootmisega või ettevõttele vajalikud; ettevõttes ei ole lubatud hoida ja kasutada lehkavaid aineid, materjale, kergestisüttivaid, purunevaid või purunemisel kilde tekitavaid esemeid klaas, keraamika jm.

Ettevõtte territooriumile ja ruumidesse ei tooda teise ettevõtte liha ja tooteid hoiule, kui neid ei kasutata toorainena või neid ei pakita pakendata ; Temperatuuriga alla 0 °C ruume puhastatakse kuivkoristamisel ja vajaduse korral pestakse; Seda tehakse pärast nende tühjendamist ja enne uue lihapartii sissetoomist.

Hallitustõrjet tuleb teha koostatud graafiku järgi; Seadmed ja inventar tuleb pärast desinfitseerimist loputada rohke voolava veega. Pesemis- desinfitseerimis- ja puhastusained peavad olema lubatud kasutada Tervisekaitseinspektsiooni poolt.

Ettevõttes koostatud koristamisplaanis näidatakse: Töövahendite, seadmete ja kaitsevahendite ning käte pesemisel ja Kaepidemete tootlemine kae liigestele ei tohi saastata liha, seadmeid ega läheduses asuvaid pindu tootmispinnad, põrandad, seinad. Enne töö alustamist loputatakse seadmed, töövahendid, anumad Kaepidemete tootlemine kae liigestele muud tööriistad voolava veega ja seda tehakse ümbritsevaid pindu, seadmeid ja liha saastamata.

Närilised, linnud, putukad ja teised kahjurid peavad olema hävitatud.

reumatoidartriidi artritosi ravi Solvestab retseptid haiget

Kui ettevõttes on avatavaid aknaid, peavad neil olema kaitsevõrgud. Ettevõtte territooriumil ei tohi loomadel ja lindudel olla võimalik hankida toitu. Käitlemisruumide ja koridoride põrandate katmine saepuru või turbaga on keelatud. Naturaalse suitsu tootmiseks kasutatav saepuru, saelaastud või puud hoitakse eraldi ruumis ja neid ei toimetata läbi lihakäitlemise ruumide. Kontrollimata, vormikohase veterinaartõendita loomade või lindude liha ei tohi tuua tunnustatud ettevõttesse hoiule või töötlemisele.

Imporditud liha ei tohi enne kontrollimist viia ettevõtte hoiu- või käitlemisruumidesse; ekspordiks tunnustatud liha peab hoidma eraldi hoiuruumis.