Hoidke polve seisma

Tasakaalustage pikemaks ajaks. Szafrani sõnul on kindla käest seista tõmbamine sama vaimne saavutus kui füüsiline.

Põlvkond, mis on suuteline patule vastu seisma Joy D. Jones Algühingu üldjuhataja Kui te õpetate, juhite ja armastate lapsi Päästja kombel, võite saada isiklikke ilmutusi, mis aitavad teil luua ja relvastada põlvkonda, mis on suuteline patule vastu seisma.

Poolteist aastat tagasi kõneles juhataja Russell M. Me austame lapsi, kes püüavad elada puhast ja kuulekat elu. Olen olnud tunnistajaks Hoidke polve seisma laste tugevusele kogu maailmas. Nad on meile võimsaks motivatsiooniks, et ette astuda ja pidada patu vastu sõda, et meie lapsed Kristuse juurde Hoidke polve seisma.

Kuulake, mida on 43 aastat tagasi öelnud vanem Bruce R. Me oleme sõjas.

Kuidas õppida kätel seisma

Me oleme arvatud Kristuse pooldajate hulka, et Lutsiferi vastu võidelda. See Hoidke polve seisma puudutab meid kõiki ja meie lapsed on vastasvägedega rinda pistjate eesliinil.

Seetõttu on meil vajadus oma vaimseid strateegiaid tugevdada. Laste tugevdamine, et nad saaksid suuteliseks patule vastu seisma, on vanemate, vanavanemate, pereliikmete, õpetajate ja juhtide ülesanne ja õnnistus. Meil kõigil on kohustus aidata. Alustuseks on vaja mõista, et esmaoluline on, et meil oleks nägemus selle vastutuse tähtsusest.

  • Kuidas vahendada liigesevalu
  • Mis salv on osteokondroosis efektiivne
  • Teadus Kuidas õppida kätel seisma Ka olete alati tahtnud õppida, kuida kätekõverdut teha?

Enne kui saame aidata oma lastel näha, kes nad on ja miks nad siin on, peame mõistma meie ja nende jumalikku olemust ning eesmärki. Me peame aitama neil kõhklematult teada, et nad on armastava Taevase Isa pojad ja tütred ning et Tal on neile jumalikud ootused.

Kogu Kehaga Mänguväljaku Treening, Et Saaksite End Lapsena Tunda | Sobivus

Teiseks, selleks et suuta patule vastu seista, on hädavajalik mõista meeleparanduse kohta käivat õpetust. Suutlikkus patule vastu seista ei tähenda patuta olemist, kuid see eeldab pidevat meeleparanduse tegemist, valvsust ja vaprust.

Põlvkond, mis on suuteline patule vastu seisma Joy D. Jones Algühingu üldjuhataja Kui te õpetate, juhite ja armastate lapsi Päästja kombel, võite saada isiklikke ilmutusi, mis aitavad teil luua ja relvastada põlvkonda, mis on suuteline patule vastu seisma. Poolteist aastat tagasi kõneles juhataja Russell M. Me austame lapsi, kes püüavad elada puhast ja kuulekat elu.

Võib-olla tuleb suutlikkus patule vastu seista õnnistusena korduvast patule vastu seismisest. President Thomas S. Ehk alahindame laste võimet iga päev jüngriks olemist mõista.

KUIDAS TEHA PüSIVA TASAKAALU HARJUTUST - KODU -

President Henry B. Aluse panemine korrapärasele harjumusele palvetada, pühakirju uurida, pereõhtut pidada ja hingamispäeval Jumalat kummardada juhib terviklikkusele, sisemise järjekindluse ja tugevate moraalsete väärtusteni, teisisõnu vaimse ausameelsuseni. Tänapäeva maailmas, kus ausameelsus on peaaegu kadumas, väärivad meie lapsed arusaama, mida tähendab tõeline ausameelsus ja miks see on tähtis, eriti kui valmistame neid ette pühade lepingute sõlmimiseks ristimisel ja templis ning nendest kinnipidamiseks.

Vastane teab seda, seega soovib ta lepingute tegemise käsitust ebaselgeks muuta. Kuidas me valmistame oma lapsi ette pühade lepingute sõlmimiseks ja neist kinnipidamiseks, kui nad astuvad lepingurajale ja sellel edasi liiguvad?

Hoidke polve seisma Mazi liigeste ennetamiseks

Õpetades lapsi kinni pidama lihtsatest lubadustest, kui nad on väikesed, aitab see neil hilisemas elus kinni pidada pühadest lepingutest.

Lubage mul jagada lihtsat näidet.

Kevin nentis vastumeelselt, et Lizziel on õigus. Kevini ema küsis temalt, mida ta saaks teha, et õega paremini läbi saada. Kevin mõtles ja otsustas Lizziele lubada, et ta ei narri teda terve ühe päeva. Järgmisel õhtul, kui kõik kogunesid perepalvele, küsis Kevini isa, kuidas tal läinud on.

OSTEOARTROOS: HARJUTUSED PõLVELIIGESE ARTROOSI JA LIIGESEVALU KORRAL - TERVIS -

Kevini ema uuris seejärel, et kui poiss suutis pidada oma lubadust ühe päeva, miks ta ei teeks seda siis kaks päeva.

Kevin nõustus veel proovima. Möödus kaks päeva, Kevin suutis oma lubadusest kinni pidada ja Lizzie oli veelgi tänulikum. Järjekindel lubaduste pidamise harjutamine on lastele vaimne ettevalmistus esimese lepingu sõlmimiseks, milleks on ristimine ja Püha Vaimu anni saamine ja millega nad lubavad, et teenivad Jumalat ja peavad Tema käske.

  • Jalavalu liigeste maiustused
  • Kuidas õppida kätel seisma | Keskkond | April
  • Magus paistes liigend
  • Paljud harjutused võivad teie golfimängija tasakaalu parandada.

Me õpime Taanieli raamatust, kuidas Sadrak, Meesak ja Abednego keeldusid kuningas Nebukadnetsari püstitatud kuldkuju kummardamast.

Need kolm noort meest ei pannud oma kuulekust sõltuma pääsemisest.

Kuidas teha püsiva tasakaalu harjutust

Isegi kui neid poleks päästetud, oleksid nad pidanud kinni Issandale antud lubadusest, kuna nad olid andnud sõna, et teevad seda. Lepingutest kinnipidamine ei sõltu kunagi meie olukorrast.

Hoidke polve seisma Uhine salv Turgi

Need kolm noort meest, just nagu noored sõdalased, on meie lastele imelisteks eeskujudeks suutlikkusest patule vastu seista. Kuidas neid näiteid oma kodudes ja peredes rakendada? Vanem Joseph B. Vennad Hoidke polve seisma õed! Hoidke oma väikesi oma lähedal, nii lähedal, et nad näeksid teie igapäevast religioosset käitumist ning näeksid teid oma lubadustest ja lepingutest kinni pidamas.

Ma tunnistan, et Jeesus Kristus juhib seda Kirikut.

Hoidke polve seisma Parimad pillid liigeste valust

Kui te õpetate, juhite ja armastate lapsi Päästja kombel, võite saada isiklikke ilmutusi, mis aitavad teil luua ja relvastada põlvkonda, mis on suuteline patule vastu seisma. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.